LOGO
K A N C E L A R I A    N O T A R I A L N A
Notariusz
MAGDALENA PUDŁO-ROKITA
panorama wrocław kancelaria notarialna wrocław
This is an example of a HTML caption with a link.

Testament

    Testament jest jedynym sposobem rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci. W przypadku braku testamentu mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, a więc dziedziczeniem przez osoby wskazane w Kodeksie cywilnym. Testament wyłącza dziedziczenie ustawowe, można w nim wskazać osoby spoza kręgu określonego w kodeksie i wówczas to one będą dziedziczyć po spadkodawcy. Osobom, które w ten sposób zostaną pozbawione dziedziczenia, a znajdują się w kręgu spadkobierców ustawowych, przysługuje natomiast prawo do zachowku.
    Najczęściej w testamencie spadkodawca tylko wskazuje osoby, które mają po nim dziedziczyć. Istnieje też jednak odmiana testamentu, tzw. testament z zapisem windykacyjnym, w którym można postanowić, że dana osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Nie wchodzi on wówczas w skład masy spadkowej, która przysługuje współspadkobiercom. Przedmiotem zapisu może być:
- rzecz oznaczona co do tożsamości (np. nieruchomość),
- zbywalne prawo majątkowe,
- przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
- ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.
Testament z zapisem windykacyjnym wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego.
    Aby sporządzić każdy testament u notariusza, należy, oprócz danych testatora, podać dane spadkobierców (imiona i nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL lub datę i miejsce urodzenia), a jeśli jest ich więcej niż jeden, określić wysokość ich udziałów w spadku. Do przygotowania testamentu z zapisem windykacyjnym potrzebne jest natomiast określenie przedmiotu zapisu (jeśli jest to nieruchomość – numer księgi wieczystej).
 

Koszty

Koszt testamentu to jedynie 50 zł (plus VAT 11,50) plus koszt wypisów, których cena jest uzależniona od ilości stron 6 zł (plus VAT 1,38 zł) za stronę, natomiast testamentu windykacyjnego – 200 zł (plus VAT 46,00) plus koszt wypisów.