LOGO
K A N C E L A R I A    N O T A R I A L N A
Notariusz
MAGDALENA PUDŁO-ROKITA
panorama wrocław kancelaria notarialna wrocław
This is an example of a HTML caption with a link.

Sprzedaż ogródka działkowego w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD):

    Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych „działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki)”. Zbywca określa w takiej umowie między innymi wartość znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, których to własność przenosi na Nabywcę. Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W tym celu strony muszą stawić się osobiście z dokumentem tożsamości i przygotowaną umową w kancelarii notarialnej. Umowa powinna być uzupełniona lecz nie podpisana przez strony, ponieważ Państwa podpis musi być złożony w obecności notariusza, który stwierdza własnoręczność podpisów.
Wzory takiej umowy mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej http://pzd.pl/artykuly/12312/92/Umowa-przeniesienia-praw-do-dzialki.html
    Umowę przeniesienia praw do działki powinno się sporządzić w trzech egzemplarzach po jednym dla Stron oraz jeden dla zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.


Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport,
- umowa przeniesienia praw do działki.

Koszty

Koszt poświadczenia podpisu jednej osoby to 20,00 zł (plus VAT – 4,60 zł).