LOGO
K A N C E L A R I A    N O T A R I A L N A
Notariusz
MAGDALENA PUDŁO-ROKITA
panorama wrocław kancelaria notarialna wrocław
This is an example of a HTML caption with a link.

Akt poświadczenia dziedziczenia

    Akt poświadczenia dziedziczenia jest dowodem na to, że dana osoba jest spadkobiercą. Pełni on więc taką samą rolę jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Przewagą APD w stosunku do postanowienia sądu jest jednak czas jego uzyskania - najczęściej wszystkich formalności dokonuje się w ciągu jednego dnia, podczas gdy postępowanie sądowe może zająć kilka lub kilkanaście miesięcy.
Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia wszyscy spadkobiercy muszą złożyć oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy od momentu, w którym dowiedzieli się oni o tytule swojego powołania nie minęło 6 miesięcy. Brak oświadczenia w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
    Następnie notariusz przystępuje do spisania protokołu dziedziczenia, przy którym muszą być obecni wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi (w tym osoby, na rzecz których spadkodawca dokonał zapisów windykacyjnych). Jest to warunek konieczny przeprowadzenia postępowania spadkowego u notariusza, w przeciwnym razie sprawa musi trafić do sądu.
    Gdy protokół dziedziczenia jest już gotowy, notariusz może przystąpić do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Kończy on postępowanie spadkowe i zostaje wpisany do specjalnego rejestru.
Wymagane dokumenty:
- odpis skrócony aktu zgonu i numer PESEL zmarłego,
- testament, jeśli został sporządzony,
- akty stanu cywilnego spadkobierców – w przypadku mężczyzn i niezamężnych kobiet – odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku zamężnych kobiet oraz małżonka zmarłego – odpis skrócony aktu małżeństwa,
- wypisy aktów notarialnych – oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
 

Koszty

- oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł (plus VAT 11,50 zł),
- protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł (plus VAT 11,50 zł), - protokół dziedziczenia – 100 zł (plus VAT 23,00 zł),
- akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł (plus VAT 11,50).
Przy każdej z wymienionych powyżej czynności należy uwzględnić jeszcze koszt wypisów, których cena jest uzależniona od ilości stron oraz koszt opłaty za wpis do rejestru 5 zł.